VIDEO

ท่านสามารถเข้าไปเลือกรับชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่ทางทีมงานได้คัดสรรคแต่สาระที่น่าสนใจที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด                 

Services

Knowledge

ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลของความเปลี่ยนแปรงของโลกตามยุคสมัยต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ให้ท่านได้เข้ามารับชม เช่น เสื้อผ้า รถยนต์ มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Video

เว็บไซต์ของเราได้จัดหาวีดีโอการพัฒนาการต่างๆ ของสิ่งของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง

Contact Us

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางทีมงานโดยทางเว็บไซต์ได้จัดเตรียมทีมงานเพื่อคอยดูแลและให้ข้อมูลตามเวลาทำการ

About Us

เราทีมงานที่จะอัพเดทความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยต้องแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ท่านได้เข้ามาดูกันว่าในอดีตนั้นได้มีการเปลี่ยนแปรงไปมากน้อยแค่ไหนเป็นและท่านทันการเปลี่ยนแปลงแบบไหนกันบ้าง

Latest News

การทำงานปืนใหญ่ไทยสมัยโบราณ

ในอดีตปืนใหญ่เป็นอาวุธอันทรงอานุภาพมาก และพร้อมทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า การทำงานของปืนใหญ่จำเป็นต้องมีดินปืน ถึงจะสามารถแสดงแสนยานุภาพได้ โดยดินปืนเป็นสารประกอบทางเคมีมีความไวไฟเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ประกอบของปืนใหญ่ครบมันก็ทำก็จะเกิดก๊าซร้อน ซึ่งเขาไปขับกระสุนในปืนให้ออกมา

เปรียบเทียบการทำอาหารสมัยก่อนกับการทำอาหารในปัจจุบัน

สมัยก่อน ประเทศไทยในสมัยก่อน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ คนไทยสมัยก่อนมีความคิดในการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ มีการนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย

เปรียบเทียบบ้านสมัยก่อนกับบ้านในปัจจุบัน

ในอดีต ในอดีตชีวิตของคนไทย ล้วนผูกพันอยู่กับแม่น้ำ ในการปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องเลือกปลูกในทำเลซึ่งใกล้แม่น้ำและวัด ส่วนมากก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเช่นกัน บางแห่งถ้าน้ำเข้าไปไม่ถึง ชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้เป็นทางน้ำไหล

Contact Us

สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้ผ่านช่องทางด้านล่าง