การพัฒนาเพิ่มความทันสมัยในรถยนต์จากสมัยก่อนจนถึงสมัยใหม่

        ในสมัยก่อนรถยนต์จะมีแค่เครื่องยนต์ธรรมดาและฟังชั่นในรถแทบไม่มีเลย เพราะก่อนเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงจึงเป็นเหตุให้ยุคก่อนไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าสักเท่าไหร่ จะมีแต่ระบบปกติไว้ใช้งานเพราะสมัยก่อนแค่บ้านไหนมีรถขับ