การทำงานปืนใหญ่ไทยสมัยโบราณ

ในอดีตปืนใหญ่เป็นอาวุธอันทรงอานุภาพมาก และพร้อมทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า การทำงานของปืนใหญ่จำเป็นต้องมีดินปืน ถึงจะสามารถแสดงแสนยานุภาพได้ โดยดินปืนเป็นสารประกอบทางเคมีมีความไวไฟเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ประกอบของปืนใหญ่ครบมันก็ทำก็จะเกิดก๊าซร้อน ซึ่งเขาไปขับกระสุนในปืนให้ออกมา