ความเป็นมาของนาฬิกาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

นาฬิกา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นกันอย่างชินตา ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่เครื่องบอกเวลาชนิดนี้ โดยมันมีความสำคัญ คือช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย นาฬิกาในปัจจุบันนี้มีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย เช่น นาฬิกาดิจิตอล , นาฬิกาแบบเข็ม , นาฬิกาโบราณ เป็นต้น