เครื่องบินในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หากย้อนไปเมื่อนานมาแล้ว มนุษย์เดินดินอย่างเราๆ เกิดความฝันอยากบินให้ได้เหมือนกับนก สมัยนั้นอาจมองเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่จากความคิดที่หลายๆ คนบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันนี้เอง ทำให้มนุษย์พยายามหาวิธี ที่จะทำให้มนุษย์ล่องไปในอากาศได้ ในปี ค.ศ.1060