วิวัฒนาการของเรือรบตั้งแต่อดีต

มนุษย์เราเดินทางทางเรือมานานแล้ว เนื่องจากทะเลเป็นจุดเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหม่ นั่นทำให้เรือมีวิวัฒนาการมาตลอด นั่นรวมถึงเรือรบด้วย การรบทางทะเลเรือรบถือว่าเป็นอาวุธและยุทโธปกรณ์สำคัญด้วย คราวนี้เรามาดูกันว่า เรือรบ มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันอย่างไรบ้าง