Knowledge

มนุษย์ผ่านการวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง

กว่าจะมาเป็นมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า เราผ่านวิวัฒนาการมาเยอะมาก หากเราตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เรามีบรรพบุรุษดั้งเดิมมาจากลิง หรือ วานร เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะขอหยิบวิวัฒนาการครั้งสำคัญของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูว่ามีอะไรบ้าง

พืชเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร จนมาถึงปัจจุบัน

พืชแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็จริง แต่เชื่อว่าเรารู้จักมันน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถแกะพฤติกรรมของพืชได้เหมือนกับสัตว์ที่เรามองเห็นได้มากกว่า แต่พืชเองก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอด ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากพืชมีต้นกำเนิด

กล้องถ่ายรูปมีความเป็นมาอย่างไรกันนะ

1 2 3 แชะ เชื่อว่าเราคงเคยพูดประโยคนี้กันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปด้วยตัวเอง หรือ ถ่ายรูปให้คนอื่น กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนามาไกลมาก หากมองย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของมัน เด็กยุคนี้อาจจะนึกภาพกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มไม่ออกแล้วด้วยซ้ำว่าหน้าตาเป็นอย่างไร