Knowledge

การทำงานปืนใหญ่ไทยสมัยโบราณ

ในอดีตปืนใหญ่เป็นอาวุธอันทรงอานุภาพมาก และพร้อมทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า การทำงานของปืนใหญ่จำเป็นต้องมีดินปืน ถึงจะสามารถแสดงแสนยานุภาพได้ โดยดินปืนเป็นสารประกอบทางเคมีมีความไวไฟเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ประกอบของปืนใหญ่ครบมันก็ทำก็จะเกิดก๊าซร้อน ซึ่งเขาไปขับกระสุนในปืนให้ออกมา

เปรียบเทียบการทำอาหารสมัยก่อนกับการทำอาหารในปัจจุบัน

สมัยก่อน ประเทศไทยในสมัยก่อน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ คนไทยสมัยก่อนมีความคิดในการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ มีการนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย

เปรียบเทียบบ้านสมัยก่อนกับบ้านในปัจจุบัน

ในอดีต ในอดีตชีวิตของคนไทย ล้วนผูกพันอยู่กับแม่น้ำ ในการปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องเลือกปลูกในทำเลซึ่งใกล้แม่น้ำและวัด ส่วนมากก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเช่นกัน บางแห่งถ้าน้ำเข้าไปไม่ถึง ชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้เป็นทางน้ำไหล