Space-technology

สิ่งที่ท้าทายความก้าวหน้า เทคโนโลยีอวกาศ

อวกาศ คือ อาณาบริเวณอันแสนกว้างใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่า ความกว้างใหญ่ของอวกาศนั้นมีมากมายขนาดไหน ซึ่งอยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลก ออกไปอวกาศเป็นสถานที่ว่างเปล่า ไม่มีอากาศ เพราะฉะนั้นการจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอวกาศนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้อย่างเจาะลึก รวมทั้งเครื่องมือตลอดจนกลวิธีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีอวกาศ คือ การนำความรู้เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนไปกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วย เช่น นำมาสำรวจดวงจันทร์ เป็นต้น

ความก้าวหน้าในการสำรวจอวกาศ ของมนุษย์

ยุคก่อนอวกาศ

ในอดีตกาลอันไกลโพ้น มนุษย์มีความเชื่อว่า ท้องฟ้าและอวกาศ คือ สถานที่ลึกลับไม่อาจเข้าไปได้ การเกิดสิ่งต่างๆ เช่น ลม, ฝน, พายุ และสายฟ้าเกิดจากการสร้างสรรค์ของเทพเจ้า หากแต่ต่อมาเมื่อเกิดการพัฒนาของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มนุษย์เริ่มสำรวจด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์ ส่องดูวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า รวมทั้งใช้จานรับคลื่นวิทยุจากดาวอื่นๆ

ยุคอวกาศ

จัดเป็นยุคที่วงการวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนามากขึ้น ทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น มนุษย์มีความพยายามศึกษาเรื่องของอวกาศมากขึ้น มีการสร้างยานอวกาศพร้อมทั้งทดสอบหลายครั้ง เพื่อส่งไปสำรวจห้วงอวกาศแล้วค่อยกลับมายังโลก หากแต่บางยานก็ไม่เคยได้กลับมา…

โดยจุดเริ่มต้นของโครงการอวกาศอันยิ่งใหญ่ ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียต ได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก ชื่อว่า ‘Sputnik 1’ ทะยานขึ้นสู่อวกาศ ในปี ค.ศ. 1957 ต่อมาทั้ง สหภาพโซเวียต, สหรัฐอเมริกา รวมทั้งอีกหลายประเทศ ต่างก็ตั้งโครงการสำรวจอวกาศขึ้นมาอย่างไม่มีใครยอมใคร พวกเขาได้ส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นไปมากมาย อีกทั้งยังมีการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจัดตั้งโครงการสถานอวกาศอีกด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ของมนุษย์

ปัจจุบันนี้ มีสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีอวกาศ ถูกสร้างออกมามากมายหลายชิ้น หากแต่สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกใช้งานมากที่สุด ก็คือ หนีไม่พ้น ‘ดาวเทียม’ ที่ช่วยอำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์โลกในหลายๆ ด้าน เช่น

การสื่อสาร

ดาวเทียมสื่อสาร คือ สถานีรับส่งคลื่นวิทยุ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมา เพื่อสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หากแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับกิจการโทรศัพท์ รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ -สัญญาณวิทยุ

พยากรณ์อากาศ

ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่าย ของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น จำนวนของก้อนมฆ, ความแปรปรวนของสภาพอากาศ, ความเร็วลม, ความชื้น รวมทั้งอุณหภูมิต่างๆ ทำให้ใช้ในการวิเคราะห์รู้ล่วงหน้าของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น สามารถเตือนภัยถึงอันตรายที่จะมาถึงได้ โดยเฉพาะการเกิดของพายุ

สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

มีจุดประสงค์ในการสำรวจเพื่อดูพื้นผิวโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงข้อมูล ทางด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

About the author: admin