Clock-past

ความเป็นมาของนาฬิกาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

นาฬิกา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นกันอย่างชินตา ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่เครื่องบอกเวลาชนิดนี้ โดยมันมีความสำคัญ คือช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย นาฬิกาในปัจจุบันนี้มีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย เช่น นาฬิกาดิจิตอล , นาฬิกาแบบเข็ม , นาฬิกาโบราณ เป็นต้น

Clock-pic

หากย้อนไปครั้งอดีตกาล นาฬิกาแดดได้ถือกำเนิดขึ้นจากสติปัญญาของมนุษย์ยุคโบราณ และเป็นนาฬิการุ่นแรกสุดของโลก โดยชาวสุเมเรียนซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งของโลก ที่ใช้นาฬิกาชนิดนี้ หลักในการดูคือ ต้องแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 12 ช่วงภายในหนึ่งวัน ตามแต่ละช่วงเวลาจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้วิธีวัดจากความยาวของแสงเงา

การดูเวลาของชาวอียิปต์ ก็แบ่งเวลาออกเป็น 12 ช่วงภายในหนึ่งวัน เช่นเดียวกัน ชาวอียิปต์ดูเวลาจากเสาหิน ที่เรียกว่า Cleopatra Needles วิธีดูเวลา คือให้ดูจากความยาวและตำแหน่งของเงา ของแสงที่ตกกระทบบนพื้น บนขีดทั้ง 12 ช่วง แล้วจะได้รู้ว่าเวลากลางวันเหลืออีกเท่าไหร่นั่นเอง

การดูเวลาของชาวโรมัน ได้แบ่งเป็นช่วงกลางวันกับกลางคืน โดยมีผู้ประจำตำแหน่งนี้ทำการประกาศ ในขณะเดียวกันชาวกรีกก็ได้ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำ วิธีคือนำถ้วยมาเจาะรูแล้วปล่อยจมลงในโอ่ง เพื่อสังเกตการจมของถ้วยและนำมาเปรียบเทียบกับช่วงเวลา ซึ่งชาวกรีกนำนาฬิกาถ้วยน้ำนี้เข้าไปใช้ในศาล ต่อมานักปราชญ์นาม Archimedean ได้เป็นผู้นำนาฬิกาถ้วยน้ำนี้มาต่อยอด มีการเพิ่มการเครื่องคุมความเร็วเข้าไปนั่นเอง

Clock-in

ต่อมาจึงถึงคราวกำเนิดของนาฬิกาทราย ตอนแรกนาฬิกาทรายมีทำมาจากแก้วเป่า 2 ชิ้นและมีรูแคบกั้นกลาง ใส่ทรายเข้าไปเพื่อเป็นตัวบอกเวลา ส่วนใหญ่มักใช้จับเวลาระยะสั้น เช่น ตอนการบูชา , การเฝ้ายาม , ตอนทำอาหาร เป็นต้นต่อมานาฬิกาก็ได้ถูกพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง คือช่วง ค.ศ.100 – 1300 ในยุโรปกับประเทศจีน โดยใช้วิธีการดึงดูดเพื่อก่อให้เกิดน้ำหนักในการโยกคันบังคับ และทำให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนที่

หอนาฬิกาแห่งแรกของโลก ถูกตั้งขึ้นในมหาวิหาร Strasbourg ประเทศเยอรมันนี ปี ค.ศ.1352 ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อยู่ พอถึงปีค.ศ.1577 ได้มีการสร้างเข็มนาทีขึ้นมา จากแต่เดิมมีแต่เข็มชั่วโมง ปี ค.ศ. 1656 สามารถคิดค้นลูกตุ้มในนาฬิกา ทำให้บอกเวลาแม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนนาฬิกาพกประดิษฐ์ถูกขึ้นโดย นาย Peter Henlein ชาวเมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.1962 ประดิษฐ์นาฬิกาเชิง Cesium Atomic Clock ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อใช้ในหอดูดาว Greenwich ประเทศอังกฤษ ซึ่งมันจับเวลาคลาดเคลื่อนน้อยได้ที่สุด

About the author: admin