man-

มนุษย์ผ่านการวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง

กว่าจะมาเป็นมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า เราผ่านวิวัฒนาการมาเยอะมาก หากเราตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เรามีบรรพบุรุษดั้งเดิมมาจากลิง หรือ วานร เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะขอหยิบวิวัฒนาการครั้งสำคัญของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูว่ามีอะไรบ้าง

การเปลี่ยนจาก 4 เป็น 2

สิ่งแรกที่ถือว่าเป็นต้นธารความรู้วิทยาการทั้งหมดของมนุษย์ นั้นเริ่มจากการที่วานรนั้นได้เปลี่ยนวิธีการของตัวเองจากเดิน 4 ขา มาเป็น 2 ขา ถามว่าทำไม เพราะเมื่อเดิน 2 ขา จะทำให้วานรนั้นได้หยิบจับสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เมื่อหยิบจับมาแล้วก็จะทำให้เกิดความสงสัย เกิดคำถาม จนมุ่งไปหาคำตอบ สุดท้ายก็จะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมา สมองก็จะมีการพัฒนามากขึ้นไปเรื่อย จนทำให้เกิดวิวัฒนาการด้านอื่นๆ ขึ้นมา

การรู้จักใช้ไฟ

ไฟ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธาตุที่มนุษย์ยุคนั้นรู้จัก แม้จะไม่รู้ว่ามนุษย์รู้จักไฟได้อย่างไร แต่เดาเอาว่าน่าจะเกิดจากความบังเอิญมากกว่า พอเรารู้จักการใช้ไฟ มนุษย์ก็นำไฟนั้นเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นหลักคิดความเชื่อของลัทธิบูชาไฟ หรือจะเป็นการนำไฟเป็นอาวุธ เพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้าย และกลางคืน สุดท้ายมนุษย์ก็เอาไฟมาประกอบอาหารซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการสำคัญเลยก็ว่าได้

man

การทำกสิกรรม

ต่อจากไฟ วิวัฒนาการอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ การทำกสิกรรมเมื่อมนุษย์ล่าสัตว์แล้วกินไม่หมด ทำให้มนุษย์เริ่มที่จะเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ทำประมง ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกวัตถุดิบต่างๆ มากมาย ตรงนี้ก็เป็นวิวัฒนาการที่สำคัญ เพราะมันทำให้มนุษย์อยู่กับที่มากขึ้น เป็นหลักแหล่ง อีกทั้งการทำกสิกรรมยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนในเวลาต่อมาอีกด้วย หลักฐานทางกสิกรรมบางอย่างยังตกทอดมาถึงปัจจุบันก็มี

วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี

เมื่อมนุษย์รู้จักไฟ ก็ทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาอย่างหลากหลาย จากไม้ ก็มาเป็นเหล็ก แล้วก็พัฒนาต่อมา วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีนี้ ทำให้ชีวิตของมนุษย์ไม่เหมือนเดิม ชีวิตเริ่มสบายมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับท้าทายธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

การอยู่ร่วมกันทางสังคม

มนุษย์นั้นเราถือกันว่าเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่ง มนุษย์มักจะมีความต้องการอยู่รวมกันเสมอ พออยู่ร่วมกันก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการด้านสังคมขึ้นมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกฎหมาย การสร้างขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดำรงให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ แถมวิวัฒนาการทางด้านสังคมมีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น กฎหมาย ความเชื่อบางอย่างเรายังทำกันอยู่เลย วิวัฒนาการทางด้านสังคมจะยังมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่

About the author: admin