Cancer

วิวัฒนาการในอนาคตที่เข้ามาจัดการกับโรคมะเร็ง

หากไม่นับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ HIV เชื่อว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกได้มากที่สุดนั่นคือ มะเร็งอย่างแน่นอน การเป็นมะเร็งมีความน่ากลัวอย่างหลายประการเช่น การค้นหาที่ยากลำบากกว่าจะพบก็ระยะที่สามแล้ว หรือ สองการเป็นมะเร็งจะลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นด้วย จนทำให้สุขภาพโดยรวมแย่ลง สุขภาพจิตใจแย่ลงจนอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุด มนุษย์เรามีความพยายามสู้กับมะเร็งตลอดเวลา มาดูกันว่าวิวัฒนาการอะไรบ้างที่เอามาจัดการกับมะเร็ง

วิวัฒนาการค้นหาเซลล์มะเร็ง

สาเหตุที่ทำให้การรักษามะเร็งหลายคนไม่หาย เกิดจากเราเจอเซลล์มะเร็งช้าเกินไป บางครั้งกว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งก็เข้าสู่ระยะที่สาม หรือ ระยะสุดท้ายที่ออกอาการมากแล้ว ทางหนึ่งที่จัดการมะเร็งได้ก็คือ เราต้องค้นหาเซลล์มะเร็งให้เจอก่อนมันจะลุกลามไป ตอนนี้เราอาจจะใช้เทคโนโลยีตรวจความผิดปกติของเนื้อเยื่อในอวัยวะนั้น แต่วิวัฒนาการในอนาคตเราอาจจะตรวจพบเซลล์มะเร็งจากการสแกนร่างกาย หรือ ตรวจพบจากของเหลวได้เลย จะทำให้เจอเร็วกว่าเดิม

Cancer-

วิวัฒนาการด้านการฉายแสง

การรักษามะเร็งที่นิยมวิธีหนึ่งนั่นคือ การฉายแสงลงไปตรงที่เซลล์มะเร็งอยู่ การฉายแสงนั้นเป็นการทำลายเซลล์มะเร็งแบบเป็นวงกว้างวิธีนี้ข้อดีคือ มันสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งให้หายไปได้ในครั้งเดียว แต่ข้อเสียก็คือการฉายแสงจะทำร้ายเซลล์อื่นที่ไม่ได้เป็นมะเร็งไปพร้อมกับ ยังไม่นับความแข็งแรงของผู้ป่วยที่หากไม่แข็งแรงอาจจะมีผลข้างเคียงได้ วิวัฒนาการด้านนี้จะเข้ามาช่วยนั่นคือ จะมีการบีบแสงที่ฉายออกไปให้แคบลง รัศมีน้อยลงเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งต้นตอนั้นจริงๆ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรับภาระหนักเกินไป พักฟื้นตัวได้เร็วกว่าเดิม

วิวัฒนาการด้านผ่าตัด

หากเป็นมะเร็ง เป็นเนื้อร้าย แพทย์อาจจะเลือกใช้การผ่าตัด เพื่อกำจัดเนื้อร้ายก้อนนั้นออกไป แต่บางครั้งเนื้อร้ายก้อนนั้นก็อยู่ในตำแหน่งที่ยากเกินกว่าจะผ่าตัดได้เสี่ยงเกินไป วิวัฒนาการทางด้าน AI น่าจะเข้ามาช่วยเหลือเราได้มากขึ้น A.I. จะทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น แถมยังสามารถทำได้จำนวนครั้งมากขึ้นโดยไม่มีความเครียดตามมาอีกด้วย อีกเรื่องเทคโนโลยีอาจจะสร้างเครื่องมือผ่าตัดที่คมกริบกว่ามีดหมอในปัจจุบัน เพื่อให้การตัดเซลล์เนื้อร้ายทำได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้

วิวัฒนาการด้านการพักฟื้น

ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดก็ตาม ต้องพักฟื้นเป็นเวลานานเนื่องจากร่างกายเหนื่อยล้า สูญเสียเซลล์จากการฉายแสง วิวัฒนาการอาจจะเข้ามาช่วยให้การพักฟื้นทำได้เร็วขึ้น อาจจะมีการสร้างวิตามินพิเศษเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย หรือ อาจจะพัฒนาแคปซูลเพื่อให้ร่างกายเข้าไปนอนพักในนั้น จะทำให้ฟื้นฟูเร็วกว่าปกติเหมือนที่พวกนักกีฬาเลือกใช้กันหลังแข่งเสร็จก็เป็นได้ ต้องมาดูกันว่าวิวัฒนาการแบบไหนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับมะเร็ง

About the author: admin