country

เปรียบเทียบบ้านสมัยก่อนกับบ้านในปัจจุบัน

former

ในอดีต

ในอดีตชีวิตของคนไทย ล้วนผูกพันอยู่กับแม่น้ำ ในการปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องเลือกปลูกในทำเลซึ่งใกล้แม่น้ำและวัด ส่วนมากก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเช่นกัน บางแห่งถ้าน้ำเข้าไปไม่ถึง ชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้เป็นทางน้ำไหลผ่านได้ เพราะฉะนั้นในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เราจะเห็นว่ามีแม่น้ำลำคลองมากมายที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน การสร้างเรือนไทยในอดีตส่วนมากเป็นการสร้างเพื่ออยู่อาศัย มีลักษณะเป็นบ้านไม้ ยกใต้ถุนสูง เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก และช่วยป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังยังนิยมปลูกบ้านกันเป็นหมู่ ถ้าสมติว่าลูกโตจนแต่งงานได้แล้ว ก็จะสร้างบ้านใกล้ๆกันขึ้นมาเพื่อแยกเป็นสัดส่วนแต่ยังมีความใกล้ชิดกันอยู่

ลักษณะของบ้านเรือนไทยในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งการปลูกบ้านและการออกแบบ ที่ เป็นแบบบ้านที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านเรือนไทยจึงกลายมาเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ประจำชาติ รวมทั้งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ ลักษณะอีกอย่างของบ้านเรือนไทย ก็คือ รูปทรงบ้านซึ่งมีระเบียบไม่ซับซ้อน บริเวณหน้าเรือน จะเป็นพื้นที่โปร่งรับลม นอกจากนี้อาจจัดมุมใดมุมหนึ่งของนอกชานเป็นที่อาบน้ำแบบ Out Door ก็ได้

present

ปัจจุบัน

พอกาลเวลาเปลี่ยนไป หลายๆ สิ่งก็เปลี่ยนตาม แน่นอนว่าบ้านเรือนไทยแบบในสมัยโบราณก็เริ่มมีการเปลี่ยนอันเนื่องมากจากการรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ การปลูกสร้างบ้านเรือนไทยสำหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน จะมีการประยุกต์อาคารบ้านเรือนไทยให้เข้ากับประโยชน์ใช้สอย วัสดุจะต้องหาง่าย มีราคาถูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยสืบต่อไป ส่วนการสร้างบ้านเรือนไทยตามแบบฉบับดั้งเดิมนั้นจะลดน้อยลง เหลืออยู่เพียงไม่กี่ที่เท่านั้น ทำให้ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนหรือเป็นตึกสูงอย่างคอนโดมากกว่า พอความเจริญเข้ามา ถนนหนทางก็ปูทางไปทุกหย่อมหญ้า สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องปลูกบ้านริมน้ำอีกต่อไป แต่จะปลูกตรงไหนก็ได้ และจากสมัยก่อนที่ดินแถวริมน้ำมีค่าดั่งทองคำ แต่สมัยนี้ทองคำนั้นกลับเปลี่ยนเป็นผืนดินที่อยู่ใจกลางเมืองแทน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ อันเนื่องมาจากการที่ วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนไปนั่นเอง รวมทั้งเรื่องของความสะดวกสบายในการเข้าอยู่อาศัยอย่างเช่น โฆษณาที่เราชอบเห็นตามคอนโดมิเนียม สามารถสะท้อนค่านิยมของคนในสังคมได้ ว่าสังคมสมัยใหม่นิยมความสะดวกสบาย รวมทั้งไม่ค่อยพิถีพิถันในการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ แตกต่างจากคนไทยในอดีตซึ่งมีความประณีต เรียบร้อยและใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

About the author: admin