วิวัฒนาการข้อแตกต่างระหว่างการทำศัลยกรรมสมัยก่อนกับปัจจุบัน

ประเทศมีอะไรเด่นหลายอย่างที่เชื่อว่าคุณเองก็ไม่รู้เหมือนกัน หนึ่งในจุดเด่นของประเทศไทยที่ดังมากในต่างประเทศก็คือ เรื่องของศัลยกรรม เราอาจจะคิดว่าเกาหลีเป็นผู้นำทางด้านนี้ เราเองก็ไม่เถียงแต่บอกเลยว่าเรื่องศัลยกรรมไทย

สิ่งที่ท้าทายความก้าวหน้า เทคโนโลยีอวกาศ

อวกาศ คือ อาณาบริเวณอันแสนกว้างใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่า ความกว้างใหญ่ของอวกาศนั้นมีมากมายขนาดไหน ซึ่งอยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลก ออกไปอวกาศเป็นสถานที่ว่างเปล่า ไม่มีอากาศ เพราะฉะนั้นการจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอวกาศนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้อย่างเจาะลึก

การพัฒนาคนในโลกยุคใหม่เริ่มจากอะไร

การพัฒนา ‘มนุษย์’ ในโลกยุคใหม่ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องเริ่มจากชักจูงความคิดของผู้คนออกจาก สังคมแห่งความงมงาย ไปสู่สังคมแห่งความรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ณ ปัจจุบันนี้