พืชเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร จนมาถึงปัจจุบัน

พืชแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็จริง แต่เชื่อว่าเรารู้จักมันน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถแกะพฤติกรรมของพืชได้เหมือนกับสัตว์ที่เรามองเห็นได้มากกว่า แต่พืชเองก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอด ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากพืชมีต้นกำเนิด