มนุษย์ผ่านการวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง

กว่าจะมาเป็นมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า เราผ่านวิวัฒนาการมาเยอะมาก หากเราตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เรามีบรรพบุรุษดั้งเดิมมาจากลิง หรือ วานร เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะขอหยิบวิวัฒนาการครั้งสำคัญของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูว่ามีอะไรบ้าง