วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีของมันเค้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการระลึกถึงมัน เราจะย้อนกลับไปดูว่า คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง เอาจากความทรงจำของผู้เขียนนี่แหละ ไม่ต้องค้นอะไรมากมาย