วิวัฒนาการข้อแตกต่างระหว่างการทำศัลยกรรมสมัยก่อนกับปัจจุบัน

ประเทศมีอะไรเด่นหลายอย่างที่เชื่อว่าคุณเองก็ไม่รู้เหมือนกัน หนึ่งในจุดเด่นของประเทศไทยที่ดังมากในต่างประเทศก็คือ เรื่องของศัลยกรรม เราอาจจะคิดว่าเกาหลีเป็นผู้นำทางด้านนี้ เราเองก็ไม่เถียงแต่บอกเลยว่าเรื่องศัลยกรรมไทย