โทรศัพท์มือถือและความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค

หากตอนนี้เราอายุสักประมาณ 30-40 ปี หลายคนอาจจะมองว่าแก่แล้วนะ ชราแล้วนะ แต่จะบอกว่า ความโชคดีของคนอายุประมาณนี้ก็คือ พวกเค้าจะได้เห็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายมิติ หนึ่งในมิติที่ว่าก็คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ลองนึกภาพย้อนกลับไปดูคนวัยนี้อาจจะผ่านระบบการสื่อสารจากโทรเลข