Knowledge

ยุคของเครื่องมือติดต่อสื่อสาร

เริ่มแรกเดิมทีจากที่เมื่อก่อนหลายๆ ท่านถ้าอายุเกิน 30 ปีแล้วน่าจะเคยเห็นโทรศัพท์ในยุคแรกที่เป็นเครื่องใหญ่โตมโหฬารพกไปไหนมาไหนถือเมื่อมือต่อมาทำเป็นแบบมีสายสะพายแบกกันทีหลังแทบหัก ทำให้มีคนส่วนน้อย