Knowledge

สิ่งที่ท้าทายความก้าวหน้า เทคโนโลยีอวกาศ

อวกาศ คือ อาณาบริเวณอันแสนกว้างใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่า ความกว้างใหญ่ของอวกาศนั้นมีมากมายขนาดไหน ซึ่งอยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลก ออกไปอวกาศเป็นสถานที่ว่างเปล่า ไม่มีอากาศ เพราะฉะนั้นการจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอวกาศนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้อย่างเจาะลึก

การพัฒนาคนในโลกยุคใหม่เริ่มจากอะไร

การพัฒนา ‘มนุษย์’ ในโลกยุคใหม่ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องเริ่มจากชักจูงความคิดของผู้คนออกจาก สังคมแห่งความงมงาย ไปสู่สังคมแห่งความรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ณ ปัจจุบันนี้

สัตว์มีวิวัฒนาการมาจากอะไร

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาไกลมาก จากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่สัตว์เซลล์เดียวพัฒนามาจนถึงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทุกวันนี้ได้ พวกเค้าต้องวิวัฒนาการมานานมากเป็นหลายล้านปีกันเลยทีเดียว มาดูข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์กันว่า สัตว์นั้นมีวิวัฒนาการได้อย่างไร