Knowledge

การพัฒนาคนในโลกยุคใหม่เริ่มจากอะไร

การพัฒนา ‘มนุษย์’ ในโลกยุคใหม่ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องเริ่มจากชักจูงความคิดของผู้คนออกจาก สังคมแห่งความงมงาย ไปสู่สังคมแห่งความรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ณ ปัจจุบันนี้

สัตว์มีวิวัฒนาการมาจากอะไร

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาไกลมาก จากจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่สัตว์เซลล์เดียวพัฒนามาจนถึงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทุกวันนี้ได้ พวกเค้าต้องวิวัฒนาการมานานมากเป็นหลายล้านปีกันเลยทีเดียว มาดูข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์กันว่า สัตว์นั้นมีวิวัฒนาการได้อย่างไร

วิวัฒนาการในอนาคตที่เข้ามาจัดการกับโรคมะเร็ง

หากไม่นับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ HIV เชื่อว่าโรคที่คร่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกได้มากที่สุดนั่นคือ มะเร็งอย่างแน่นอน การเป็นมะเร็งมีความน่ากลัวอย่างหลายประการเช่น การค้นหาที่ยากลำบากกว่าจะพบก็ระยะที่สามแล้ว หรือ สองการเป็นมะเร็งจะลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นด้วย จนทำให้สุขภาพโดยรวมแย่ลง