Knowledge

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีของมันเค้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการระลึกถึงมัน เราจะย้อนกลับไปดูว่า คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง เอาจากความทรงจำของผู้เขียนนี่แหละ ไม่ต้องค้นอะไรมากมาย

มนุษย์ผ่านการวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง

กว่าจะมาเป็นมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า เราผ่านวิวัฒนาการมาเยอะมาก หากเราตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เรามีบรรพบุรุษดั้งเดิมมาจากลิง หรือ วานร เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะขอหยิบวิวัฒนาการครั้งสำคัญของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูว่ามีอะไรบ้าง

พืชเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร จนมาถึงปัจจุบัน

พืชแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็จริง แต่เชื่อว่าเรารู้จักมันน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถแกะพฤติกรรมของพืชได้เหมือนกับสัตว์ที่เรามองเห็นได้มากกว่า แต่พืชเองก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอด ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากพืชมีต้นกำเนิด