Knowledge

เครื่องบินในอดีตจนถึงปัจจุบัน

หากย้อนไปเมื่อนานมาแล้ว มนุษย์เดินดินอย่างเราๆ เกิดความฝันอยากบินให้ได้เหมือนกับนก สมัยนั้นอาจมองเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่จากความคิดที่หลายๆ คนบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันนี้เอง ทำให้มนุษย์พยายามหาวิธี ที่จะทำให้มนุษย์ล่องไปในอากาศได้ ในปี ค.ศ.1060

ความเป็นมาของนาฬิกาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

นาฬิกา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นกันอย่างชินตา ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่เครื่องบอกเวลาชนิดนี้ โดยมันมีความสำคัญ คือช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามแผน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย นาฬิกาในปัจจุบันนี้มีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย เช่น นาฬิกาดิจิตอล , นาฬิกาแบบเข็ม , นาฬิกาโบราณ เป็นต้น

การทำงานปืนใหญ่ไทยสมัยโบราณ

ในอดีตปืนใหญ่เป็นอาวุธอันทรงอานุภาพมาก และพร้อมทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้า การทำงานของปืนใหญ่จำเป็นต้องมีดินปืน ถึงจะสามารถแสดงแสนยานุภาพได้ โดยดินปืนเป็นสารประกอบทางเคมีมีความไวไฟเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ประกอบของปืนใหญ่ครบมันก็ทำก็จะเกิดก๊าซร้อน ซึ่งเขาไปขับกระสุนในปืนให้ออกมา