Image

การพัฒนาเพิ่มความทันสมัยในรถยนต์จากสมัยก่อนจนถึงสมัยใหม่

        ในสมัยก่อนรถยนต์จะมีแค่เครื่องยนต์ธรรมดาและฟังชั่นในรถแทบไม่มีเลย เพราะก่อนเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงจึงเป็นเหตุให้ยุคก่อนไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าสักเท่าไหร่ จะมีแต่ระบบปกติไว้ใช้งานเพราะสมัยก่อนแค่บ้านไหนมีรถขับ

พัฒนาการของเครื่องดื่มโค้กจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Coca-Cola หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “โค้ก” เครื่องดื่มสีดำมีฟอง ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และหนึ่งในความ “คลาสสิค” ของโค้กก็คือ “ขวดแก้ว” ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงในแต่ละช่วงปีอยู่เสมอ